• TAM DAO JOINT SOTCK INVESTMNET COMPANY

Bảng giá giải đấu

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh Doanh dịch vụ Golf:

Mrs. Kiêu Chi - Tel: 0906 265 915; 0981 335 185 - Email: chitk@tamdaogolf.comHome

Tam đảo golf


Membership Consultant:04 37152360 / 0906 265 915
Hotline Booking:0211 3896554; 0981335 185 Mrs.Chi Trưởng phòng; 0981335182