• TAM DAO JOINT SOTCK INVESTMNET COMPANY

Bảng phí thẻ hội viên

BẢNG GIÁ THẺ HỘI VIÊN 

Áp dụng từ 01/06/2012

PHÂN LOẠI
Thẻ cá nhân - Ghi danh 1 người;
Thẻ gia đình - Ghi danh Vợ hoặc Chồng và 2 con từ 8 đến 18 tuổi;
Thẻ Công ty A - Ghi danh 1 Hội viên;
Thẻ Công ty B - Ghi danh 2 Hội viên;
Thẻ Công ty C - Ghi danh 3 Hội viên;
Thẻ Công ty D - Ghi danh 4 Hội viên.

Thẻ gia đình được nâng cấp lên thẻ cá nhân hoặc thẻ Công ty sẽ tính phí bảo dưỡng thường niên cho mỗi cá nhân.
Trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi được đăng ký hội viên kết hợp

Chú ý: 
- Phí bảo dưỡng thường niên cho các loại thẻ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013;
- Các phí trên đã bao gồm thuế và có thể thay đổi theo Quy định của Công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh Dịch vụ golf theo Hotline: Mrs.Chi : 0906265915; Email: chitk@tamdaogolf.com or marketing@tamdaogolf.comHome

Tam đảo golf


Membership Consultant:04 37152360 / 0906 265 915
Hotline Booking:0211 3896554; 0981335 185 Mrs.Chi Trưởng phòng; 0981335182