Thông tin Liên hệ

Trụ sở công ty :
Địa chỉ : Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Điện thoại: 0211 3896554 - Fax: 0211 3537141
Thư điện tử: bookingdept@tamdaogolf.com

 
Văn Phòng tại Hà Nội:
Phòng 604, Tầng 6, Toà nhà D'Ofice, Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 37152361; 37152362; 37152490; 37153491; 37152402
Fax: 04 37152360
Thư điện tử: info@tamdaogolf.com

german shepherd checks
pug checks