Du lịch
Vui lòng liên hệ Mr Quân - Q.Trưởng phòng kinh doanh theo số 098 2301187 hoặc email: quannh@tamdaogolf.com
Mrs Hương - Phó Trưởng phòng kinh doanh theo số 098 133 5182 hoặc email: huongvt@tamdaogolf.com