PHÒNG KINH DOANH:

Điện thoại: (+84-24) 37152361 | (+84-98) 2301187 | (+84-98) 1335185

Email: marketing@tamdaogolf.com

BỘ PHẬN BOOKING

Điện thoại: (+84-211) 3896554 | (+84-211) 6519999

Email: bookingdept@tamdaogolf.com

BỘ PHẬN NHÀ HÀNG

Điện thoại: (+84-211) 2473333

Email: bookingdept@tamdaogolf.com

BAN QUẢN LÝ BIỆT THỰ

Hotline: (+84-89) 9818818 

Email: bookingbanquanlybietthu@tamdaogolf.com

© 2022 TAM DAO GOLF AND RESORT - ALL RIGHTS RESERVED.