• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Liên kết dịch vụ gôn

1.    Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Thủ Đức (Vietnam Golf & Country Club

•    Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Thủ Đức với giá bằng giá Thẻ hội viên Floating của Sân golf Thủ Đức. Hội viên của Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được chơi golf tối đa là 06 lần trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

•    Khi chơi golf tại Sân golf Thủ Đức, Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo có quyền mời khách đánh golf; Green fee được tính theo giá Khách mời Hội viên của Sân Golf Thủ Đức.

•    Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi.


2.    Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Long Thành (Long Thanh Golf Resort)

•    Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Long Thành vào những ngày trong tuần với giá bằng giá Hội viên Floating (Thẻ nổi) của Sân golf Long Thành, mỗi người được phép chơi một vòng đánh 18 hố (one round) 1 ngày.
•    Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi.


3.    Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Đà Lạt (Dalat Palace Golf Club)

•     Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Dalat Palace Golf Club vào tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ) với giá ưu đãi dành cho khách của hội viên (Member’s Guest).
•    Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi.


4.    Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Sea Links Phan Thiết (Sea Links Golf & Country Club)

•    Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Sea Links Phan Thiết vào tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ) với giá áp dụng là giá Khách mời của Hội viên được niêm yết tại quầy Lễ tân Sân golf Sea Links Phan Thiết. Không hạn chế số lần chơi trong thời hạn của hợp đồng còn hiệu lực.
•    Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi.


5.    Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Đồng Nai (Dong Nai Golf Club)

•    Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Đồng Nai vào tất cả các ngày trong tuần bằng giá thẻ hội viên Floating vào các ngày trong tuần và bằng giá khách mời của hội viên vào các ngày cuối tuần và ngày lễ. Không hạn chế số lần chơi trong thời hạn của hợp đồng còn hiệu lực.
•    Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi.


6.    Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Cửa Lò (Cua Lo Golf Club)

•    Hội viên và khách mời của hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Cửa Lò vào tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ, ngày cuối tuần với giá áp dụng là giá Khách mời của Hội viên được niêm yết tại quầy Lễ tân Sân golf Cửa Lò. 
•    Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi.


7. Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Sông Bé (Song Be Golf Club)

•    Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Sông Bé với giá bằng giá Thẻ hội viên Floating (Thẻ nổi) của Sân golf Sông Bé, mỗi người được phép chơi một vòng đánh (one round) 1 ngày. 
•    Thông báo trước 3 tháng nếu có sự thay đổi.


8. Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Laguna Lăng Cô (Laguna Lăng Cô Golf Club)

•   Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Laguna Lăng Cô vào tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ) với phí sân cỏ (Green Fee) bằng 50% phí sân cỏ dành cho khách vãng lai theo bảng giá hiện hành của Sân golf Laguna Lăng Cô.
•    Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi.


9. Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Hoàng Gia (Royal Golf Club)

•   Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Hoàng Gia vào các ngày trong tuần (không bao gồm ngày lễ) với giá giảm 30% so với giá khách vãng lai (visitor) theo bảng giá niêm yết của Sân golf  Hoàng Gia.
•   Thời hạn: 22/03/2022.


10.    Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân tập golf CLB Hà Nội (Hanoi Golf Club Driving Range).

•    Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 20% khi tập golf và 50% tham gia khoá đào tạo tại Sân tập golf CLB Hà Nội.
•    Thời hạn: 31/12/2021.


11.   Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân tập golf Thanh Hà (Golf Club Driving Range).

•   Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 20% bóng tập và 15% khi tham gia khóa đào tạo tại sân tập golf Thanh Hà.
•   Thời hạn: 31/12/2021.Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335182

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554