• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMNET COMPANY

Hố golf số 10

Gold - 536, Blue - 511, White - 476, Red - 445, Par 5, Stroke Index - 14

Số gậy chuẩn của hố golf này là 5. Thực ra chinh phục hố golf này cũng không quá khó. Các Golfer phải thực hiện cú phát thật thẳng. Có thể các cây xanh nằm dọc Fairway sẽ ngăn cản và buộc Quý vị phải thực hiện cú đánh thứ hai. Tiếp đó những cây xanh nằm phía trái Green sẽ ngăn cản bóng tiếp cận với Green. Tuy nhiên đã có Golfer ghi điểm kỷ lục, đạt được Birdie ở hố golf này. 


 


Home

Tam đảo golf


Membership Consultant:04 37152360 / 0906 265 915
Hotline Booking:0211 3896554; 0981335 185 Mrs.Chi Trưởng phòng; 0981335182