• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Hố golf số 18

Gold - 447, Blue - 409, White - 344, Red - 301, Par 4, Stroke Index - 4

Với đường tạo hình dài, thẳng, lên, xuống hoà cùng làn gió heo may hiu hiu thổi xen lẫn các bẫy cát và một Green rộng tạo nên nhiều vẻ đẹp lãng mạn. Đứng từ trên Tee phát bóng các Golfer cảm nhận hố golf này như thể Par 5 nhưng thực tế chỉ sử dụng Par 4 mà thôi.


 


Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335182

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554