• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Hố golf số 2

Gold - 152, Blue - 139, White - 108, Red - 99, Par 3, Stroke Index - 15

Thoạt nhìn hố golf Par 3 này Quý vị sẽ liên tưởng đến một hố golf nổi tiếng số 2 của Câu lạc bộ golf Wenworth (Anh Quốc). Với sự thiết kế này, Quý vị nhìn thấy các bẫy cát như thể đang nằm ôm gọn lấy Green. Nếu lỡ tay, golf thủ nào không đưa bóng vào được Green từ cú phát bóng trên Tee thì thực sự họ sẽ phải đối mặt với thách thức đến từ những bẫy cát xung quanh. Mặt sân có độ nghiêng từ sau ra trước, nếu golf thủ đạt Par ở hố này, đó thực sự là một kết quả tuyệt vời.
 
 


Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335182

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554