• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Hố golf số 7

Gold - 375, Blue - 346, White - 314, Red - 272, Par 4, Stroke Index - 13

Những bẫy cát và hố nước làm tô điểm thêm vẻ đẹp của lỗ golf thứ 7 này. Để hoàn thành được hố golf này, điều quyết định là phải vượt qua được cú phát đầu tiên một cách chuẩn xác. Có thể coi hố golf này là thành công hoàn hảo của Nhà thiết kế. Khi các golf thủ vượt qua được cú phát đầu tiên thì hãy khéo léo, nắn nót thực hiện cú đánh tiếp theo để đưa bóng lên tới Green. Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335182

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554