• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Hố golf số 8

Gold - 204, Blue - 161, White - 142 Red - 106, Par 3, Stroke Index - 17

Điểm chuẩn của hố golf này là Par 3. Các golf thủ có thể tạo được sự bất ngờ là đánh một lần vào hố và ẵm ngay giải thưởng "Hole in one" của Nhà tài trợ. Với chiều dài 200 yard tính từ Tee phát bóng đến Green cũng có thể khiến các golf thủ thực hiện tới 03 cú đánh.


 


Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335182

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554