Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023)

VND
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH  9 HỐ   18 HỐ 
I. TRONG TUẦN
1. GIÁ BAO GỒM 1/2 XE ĐIỆN
Hội viên dài hạn                       720,000                       900,000
Hội viên không ghi danh (Floating)                    1,000,000                    1,250,000
Hội viên ngắn hạn                    1,000,000                    1,250,000
Khách mời của Hội viên                    1,560,000                    1,950,000
Khách lẻ                    1,880,000                    2,350,000
2. GIÁ KHÔNG BAO GỒM 1/2 XE ĐIỆN
Hội viên dài hạn                       480,000                       600,000
Hội viên không ghi danh (Floating)                       760,000                       950,000
Hội viên ngắn hạn                       760,000                       950,000
II. CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ
Hội viên dài hạn                       720,000                       900,000
Hội viên không ghi danh (Floating)                    1,000,000                    1,250,000
Hội viên ngắn hạn                    1,000,000                    1,250,000
Khách mời của Hội viên                    2,160,000                    2,700,000
Khách lẻ                    2,640,000                    3,300,000
III. PHÍ KHÁC
Phí bóng tập 70,000
Phí thuê giày 350,000
Phí thuê túi đựng gậy 350,000
Phí thuê gậy (1 Chiếc) 200,000
Phí thuê gậy (1 Bộ) 1,200,000
Phí tham quan (Đã bao gồm xe điện)                                                            600,000
Phí book caddy                                                            150,000
Phụ phí xe điện (Lẻ xe)                                                            300,000

 

- Giá trọn gói đã bao gồm phí các dịch vụ golf, phí các dịch vụ tiện ích và các loại thuế theo quy định hiện hành.      
- Giá 27 hố = Giá 18 hố + Giá 9 hố; Giá 36 hố = Giá 18 hố x 2        
- Phụ phí xe điện (lẻ xe) cho khách chơi 9 hố là: 250.000 VNĐ        
- Đối với hội viên ngắn hạn, phí quản lý thường niên được phân bổ cho mỗi lần chơi là 350.000 VNĐ.  
     


© 2022 TAM DAO GOLF AND RESORT - ALL RIGHTS RESERVED.