Bảng giá hội viên

VND

Loại thẻ

Cá nhân

Công ty A
(1 Hội viên) 

Công ty B
(2 Hội viên)

Công ty C
(3 Hội viên)

Công ty D
 (4 Hội viên)

Floating
(Không ghi danh)

Thời hạn
25 Năm

893,000,000

893,000,000

1,696,700,000

2,455,750,000

3,170,150,000

1,903,500,000

Thời hạn
48 Năm

1,739,000,000

1,739,000,000

3,304,100,000

4,782,250,000

6,173,450,000

3,489,750,000

 

Phân loại chi tiết
Thẻ cá nhân - Ghi danh 1 người;
Thẻ gia đình - Ghi danh Vợ hoặc Chồng và 2 con từ 8 đến 18 tuổi;
Thẻ Công ty A - Ghi danh 1 Hội viên;
Thẻ Công ty B - Ghi danh 2 Hội viên;
Thẻ Công ty C - Ghi danh 3 Hội viên;
Thẻ Công ty D - Ghi danh 4 Hội viên.

Ghi chú: Mức giá trên bao gồm các loại thuế theo quy định hiện hành

© 2022 TAM DAO GOLF AND RESORT - ALL RIGHTS RESERVED.