Phí quản lý thường niên

Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo xin thông báo mức phí quản lý thường niên được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến khi có thông báo mới như sau:

1. Đối với các hội viên chơi từ 0 đến 05 lần trong năm:
- Hội viên cá nhân & hội viên công ty đăng ký cá nhân: 4.200.000 VNĐ/hội viên.
- Hội viên gia đình & hội viên công ty đăng ký gia đình (tính tổng số lần của cả hội viên chính và kết hợp): 4.200.000 VNĐ/gia đình.

2. Đối với các hội viên chơi từ 06 đến 11 lần trong năm:
- Hội viên cá nhân & hội viên công ty đăng ký cá nhân: 10.500.000 VNĐ/hội viên.
- Hội viên gia đình & hội viên công ty đăng ký gia đình (tính tổng số lần của cả hội viên chính và kết hợp): 10.500.000 VNĐ/gia đình.

3. Đối với các hội viên chơi từ 12 lần trở lên, không giới hạn số lần chơi trong năm:
- Hội viên cá nhân & hội viên công ty đăng ký cá nhân: 17.850.000 VNĐ/hội viên.
- Hội viên gia đình & hội viên công ty đăng ký gia đình (tính tổng số lần của cả hội viên chính và kết hợp): 31.500.000 VNĐ/gia đình.

© 2022 TAM DAO GOLF AND RESORT - ALL RIGHTS RESERVED.