Quyền lợi liên kết

 

1.  Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Thủ Đức (Vietnam Golf & Country Club)
 • Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Thủ Đức với giá bằng giá Thẻ hội viên Floating của Sân golf Thủ Đức. Hội viên của Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được chơi golf tối đa là 06 lần/năm (trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực).
 • Khi chơi golf tại Sân golf Thủ Đức, Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo có quyền mời khách đánh golf với mức giá trọn gói dành cho khách mời của hội viên sân golf Thủ Đức, bao gồm: Phí các dịch vụ golf và Phí các dich vụ tiện ích khi đánh tại sân golf Thủ Đức.
 • Thời hạn: tự động gia hạn.

2.  Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Long Thành (Long Thanh Golf Resort)
 • Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Long Thành vào tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ) với giá bằng giá Hội viên Floating (Thẻ nổi) của Sân golf Long Thành, mỗi người được phép chơi một vòng đánh 18 hố (one round) 1 ngày.
 • Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi

3.  Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Đà Lạt (Dalat Palace Golf Club)
 • Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Dalat Palace Golf Club vào tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ) với giá ưu đãi dành cho khách của hội viên (Giá dành cho Member’s Guest). số lượng vòng chơi không giới hạn trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Quyền lợi này chỉ áp dụng khi sân golf không có sự kiện đặc biệt hay giải đấu nào.
 • Thời hạn: tự động gia hạn

4.  Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Đồng Nai (Dong Nai Golf Club)
 • Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Đồng Nai vào tất cả các ngày trong tuần (cả cuối tuần và ngày lễ) bằng giá thẻ hội viên Floating. Mỗi hội viên được phép chơi một vòng đánh 18 hố (one round) 1 ngày. Không hạn chế số lần chơi trong thời hạn của hợp đồng còn hiệu lực
 • Thời hạn: không giới hạn (Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi).

5.  Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Cửa Lò (Cua Lo Golf Club)
 • Hội viên và khách mời của hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Cửa Lò vào tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ, ngày cuối tuần với giá áp dụng là giá Khách mời của Hội viên được niêm yết tại quầy Lễ tân Sân golf Cửa Lò. Hội viên được quyền mời khách chơi golf cùng với giá Member's Guest.
 • Thời hạn: không giới hạn (Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi).
 
6. Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Công ty Cổ phần đầu tư PV-INCONESS ( Sân golf Hoàng Gia Ninh Bình)
 • Các hội viên có thẻ hội viên cập nhật hợp lệ của sân golf Tam Đảo được đánh golf tại sân golf Hoàng Gia vào những ngày trong tuần (weekdays) với giá khách của hội viên. (Số lượng hố đánh golf không vượt quá 36 hố/01 lần chơi và không quá 04 lần/tháng)
 • Thời hạn:  21/07/2024
 
7.  Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An (Trang An Golf & Resort)
 • Các hội viên có thẻ hội viên cập nhật hợp lệ của sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Trang An Golf & Resort với giá khách mời của hội viên Trang An Golf & Resort phải trả và giảm 10% giá phòng nghỉ vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 không bao gồm ngày lễ)

 • Thời hạn: 25/04/2024

 
8. Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Sông Bé (Palm Song Be Golf )
 • Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại sân golf Sông Bé với giá khách của hội viên (Giá dành cho Member’s Guest), không áp dụng vào khung giờ đèn đêm. Hội viên được quyền giới thiệu tối đa 3 khách chơi cùng theo mức giá dành cho khách của Hội Viên.
 • Thời hạn: 25/06/2024 
 

9. Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Laguna Lăng Cô (Laguna Lăng Cô Golf Club)

 •  Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Laguna Lăng Cô vào tất cả các ngày trong tuần (cả cuối tuần và ngày lễ) với mức phí ưu đãi dành cho Hội viên liên kết. Hội viên của Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được chơi golf tối đa là 10 vòng/năm (trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực).
 • Thời hạn: không giới hạn (Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi).
10. Sân golf Tam Đảo (Tam Dao Golf Club) và Sân golf Sea Links Phan Thiết (Sea Links Golf & Country Club)
 • Hội viên Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo được đánh golf tại Sân golf Sea Links Phan Thiết vào tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ) với giá áp dụng là giá Khách mời của Hội viên (Member’s guest) được niêm yết tại quầy Lễ tân Sân golf Sea Links Phan Thiết. Không hạn chế số lần chơi trong thời hạn của hợp đồng còn hiệu lực.
 • Thời hạn: 31/12/2024 (Thông báo trước 1 tháng nếu có sự thay đổi).

 


© 2022 TAM DAO GOLF AND RESORT - ALL RIGHTS RESERVED.