• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Phí dịch vụ chơi gôn

Áp dụng từ ngày 01/01/2019

TAM DAO GOLF & RESORT
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Số điện thoại đặt chỗ chơi golf: 0211 3896554 - Fax: 0211 3537141
E-mail: bookingdept@tamdaogolf.com
Website: www.tamdaogolf.com

 Home

Tam đảo golf


Membership Consultant:04 37152360 / 0906 265 915
Hotline Booking:0211 3896554; 0981335 185 Mrs.Chi Trưởng phòng; 0981335182