• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Thông báo: Thay đổi lại giờ chơi mùa đông

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi lại giờ chơi vào mùa đông

Kính gửi: Quý hội viên và khách hàng!

Do điều kiện thời tiết đã chuyển sang mùa đông nên Ban lãnh đạo Câu lạc bộ sân gôn Tam Đảo xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý hội viên và khách hàng về việc thay đổi lại giờ chơi kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 như sau:

  1. Ngày thứ 2 hàng tuần mở cửa từ 8h30’
  2. Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần: Sân gôn mở cửa phục vụ khách từ 5h32’, giờ chơi đèn đêm từ sau 15h00’
  3. Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước, giờ mở cửa chia theo các khung giờ như sau:
  • Khung giờ sáng: Từ 5h32’ đến 7h48’
  • Khung giờ buổi trưa: 10h44’ đến 12h58’
  • Khung giờ đèn đêm: Từ 15h00’

Xin trân trọng kính báo!

                T/M BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN TAM ĐẢO

 
 


Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335182

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554