• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Thông báo vv bảo dưỡng cỏ khu vực Green

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO DƯỠNG CỎ KHU VỰC GREEN
Kính gửi: Quý hội viên và Quý khách!
Để đảm bảo chất lượng cỏ trên Green và thực hiện đúng kế hoạch bảo dưỡng cỏ, Câu lạc bộ trân trọng thông báo lịch bảo dưỡng cỏ khu vực Green chi tiết cụ thể như sau:
  • Ngày tiến hành:                      Ngày 08 tháng 05 năm 2017
  • Loại hình bảo dưỡng:             Đục rút trên Green
  • Ngày hoàn thành:                   Ngày 08 tháng 05 năm 2017
Câu lạc bộ rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của Quý vị. 
Trân trọng!


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


 
Cập nhật: 24/04/2017


 


Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335182

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554