Giá đã bao gồm phí sân cỏ và phí caddy. Áp dụng cho Khách mời của Hội viên và Khách không phải Hội viên
Giá đã bao gồm phí sân cỏ và phí caddy. Áp dụng cho Khách mời của Hội viên và Khách không phải Hội viên
Giá đã bao gồm phí sân cỏ và phí caddy. Áp dụng cho Khách mời của Hội viên và Khách không phải Hội viên
Áp dụng từ 01/11/2015 đến 31/11/2015
Giá đã bao gồm phí sân cỏ và phí caddy. Áp dụng cho khách không phải Hội viên
- Thời gian: Áp dụng từ ngày 01/09/2015 đến hết ngày 30/09/2015; - Lưu ý: Không cùng áp dụng hai chính sách giảm giá trở lên đối với mỗi Quý khách; Không áp dụng cho những ngày trùng vào ngày Lễ.
- Thời gian: Áp dụng từ ngày 01/08/2015 đến hết ngày 30/08/2015; - Lưu ý: Không cùng áp dụng hai chính sách giảm giá trở lên đối với mỗi Quý khách; Không áp dụng cho những ngày trùng vào ngày Lễ.
Thời gian: Áp dụng từ ngày 01/07/2015 đến hết ngày 31/07/2015; Lưu ý: Không cùng áp dụng hai chính sách giảm giá trở lên đối với mỗi Quý khách; Không áp dụng cho những ngày trùng vào ngày Lễ.