Phí dịch vụ chơi golf
Phí dịch vụ chơi golf

 
TAM DAO GOLF & RESORT
Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Số điện thoại đặt chỗ chơi golf: 0211 3896554 - Fax: 0211 3537141
E-mail: bookingdept@tamdaogolf.com
Website: www.tamdaogolf.com
Cập nhật : 15-05-2016