• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Bảng giá du lịch

Vui lòng liên hệ Mr Quân - Trưởng phòng kinh doanh theo số 098 2301187 hoặc email: quannh@tamdaogolf.com
Mrs Hương - Phó trưởng phòng kinh doanh theo số 0981 335182 hoặc email: huongvt@tamdaogolf.comHome

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335183

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554