• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Bảng phí thẻ hội viên

 

BẢNG PHÍ THẺ HỘI VIÊN 


 

 

PHÂN LOẠI
Thẻ cá nhân - Ghi danh 1 người;
Thẻ gia đình - Ghi danh Vợ hoặc Chồng và 2 con từ 8 đến 18 tuổi;
Thẻ Công ty A - Ghi danh 1 Hội viên;
Thẻ Công ty B - Ghi danh 2 Hội viên;
Thẻ Công ty C - Ghi danh 3 Hội viên;
Thẻ Công ty D - Ghi danh 4 Hội viên.

Thẻ gia đình được nâng cấp lên thẻ cá nhân hoặc thẻ Công ty sẽ tính phí bảo dưỡng thường niên cho mỗi cá nhân.
Trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi được đăng ký hội viên kết hợp

Chú ý: 
- Phí thường niên cho các loại thẻ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013;
- Các phí trên đã bao gồm thuế và có thể thay đổi theo Quy định của Công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh theo Hotline: Mr.Quân - 098 2301187;
Email: quannh@tamdaogolf.com hoặc marketing@tamdaogolf.comHome

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335183

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554