• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Thông tin liên hệ

Trụ sở công ty:
Địa chỉ: Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Tel: (+84) 211 6519999 | 211 3896554 - Fax: (+84) 211 3537141
Email: bookingdept@tamdaogolf.com
Văn phòng tại Hà Nội:
Lô CC3E Khu đô thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: (+84) 24 37152361; 3715236; 37152490; 37153491; 37152402 - Fax: (+84) 24 37152360
Email: marketing@tamdaogolf.com
 
Phòng Kinh Doanh:
Mr. Quân (Trưởng Phòng); Mobile: 098 2301187
Email: quannh@tamdaogolf.com
Mrs.Hương (Phó Trưởng Phòng); Mobile:  098 1335185
Email: huongvt@tamdaogolf.com


Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335183

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554