No Date Member ID Member Name Handicap Index Handicap Home Rank
Để tra cứu được thông tin Hadicap xin mời quý khách nhập tên hoặc họ tên đầy đủ không có dấu vào ô “Họ và tên”,
sau đó nhập thời gian tháng, năm và kích chuột vào tìm kiếm để nhận được thông tin. 
Ví dụ: Cần tìm Handicap của khách hàng NGUYEN VAN A quý khách có thể nhập tên: A hoặc NGUYEN VAN A
vào ô “Họ và tên” sau đó nhập thời gian và kích chuột vào tìm kiếm để nhận được thông tin.
1. Đối tượng được CLB cập nhật HDC
- Hội viên sở hữu thẻ chính thức và hợp lệ do CLB sân Golf Tam Đảo phát hành;
- Khách hàng không phải là Hội viên của CLB nhưng có nhu cầu cập nhật HDC và có sự đồng ý của giám đốc điều hành.
2. Quyền lợi của Hội viên và khách hàng khi được cập nhật HDC
- Được CLB cập nhật HDC chuẩn theo hàng tháng;
- Được công khai HDC trên Website và bảng thông tin của CLB;
- Được CLB xác nhận HDC chính thức khi tham gia các giải đấu bên ngoài CLB, hoặc khi chơi Golf tại các sân golf yêu cầu bắt buộc yêu cầu có xác nhận HDC chính thức của CLB;
- Được xếp thi đấu vào bảng thi đấu phù hợp với HDC khi tham gia các giải đấu do CLB tổ chức.
3. Yêu cầu đối với Hội viên và khách hàng khi cập nhật HDC
3.1. Đối với Hội viên CLB
- Phải có tối thiểu 20 Score card (thẻ ghi điểm) chơi đủ 18 hố tại sân golf Tam Đảo.
- Hoặc 20 Score card chơi đủ 18 hố tại các sân golf khác có xác nhận của CLB đó;
- Phải nộp Score card hợp lệ lại cho CLB theo quy định sau mỗi vòng chơi khi chơi gofl tại CLB, hoặc nhanh nhất có thể khi phát sinh Score card ở các sân golf khác;
- Score Card phải là Score card hợp lệ theo quy định;
3.2. Đối với khách không phải là Hội viên CLB
- Phải nộp phí theo quy định của CLB. Mức phí này có thể thay đổi theo điều kiện thực tế của CLB. Các trường hợp khác phải có sự đồng ý của Giám đốc điều hành;
- Phải có tối thiểu 20 Score card hợp lệ chơi đủ 18 hố tại sân Golf Tam Đảo. Nếu là Score card khi chơi tại các sân golf khác thì phải có xác nhận của CLB đó;
- Score Card phải là Score card hợp lệ theo quy định.
Xác nhận của CLB golf không phải CLB golf Tam đảo được hiểu là xác nhận của người có thẩm quyền của CLB đó xác nhận khách có chơi Golf tại CLB;
Score card hợp lệ là Score card do CLB phát ra. Các thông tin trên Score card phải được điền đầy đủ, chính xác. Người chơi có trách nhiệm ghi chép lại chính xác điểm số vòng chơi của mình, ký xác nhận và yêu cầu bạn chơi cùng nhóm ký xác nhận. Trong trường hợp nhân viên Caddie ghi lại điểm số thì người chơi vẫn phải ký xác nhận và yêu cầu bạn chơi cùng nhóm ký xác nhận điểm số của mình.
Quy định về việc nộp lại Score card cho CLB
Hội viên và khách hàng (đối tượng có được cập nhật và có nhu cầu làm HDC) bắt buộc phải nộp lại Score card hợp lệ của mình cho CLB sau mỗi vòng chơi. Hoặc xác nhận điểm số và yêu cầu bạn chơi xác nhận điểm số trên Score card do Caddie ghi chép lại sau mỗi vòng chơi.
4. Quy định về chấm dứt hoặc tạm dừng cập nhật HDC
4.1. Quy định về chấm dứt (hoặc tạm dừng)
- CLB sẽ chấm dứt hoặc tạm dừng cập nhật HDC cho hội viên và khách hàng khi có đơn yêu cầu có lý do chính đáng gửi đến CLB;
- CLB sẽ chấm dứt cập nhật HDC của hội viên và khách hàng khi tư cách hội viên chấm dứt do hết hạn hay lý do khác, hoặc hết thời hạn đăng ký làm HDC (đối với khách không phải hội viên);
- CLB sẽ không bảo lưu HDC trước khi chấm dứt của Hội viên và khách.
5. Quy định về cấp lại HDC - Hội viên và khách phải có đơn xin cập nhật lại HDC và được sự đồng ý của Giám đốc điều hành;
- Thời gian xem xét việc cập nhật lại HDC của HV và khách ít nhất sau 6 tháng kể từ ngày tạm dừng. Ngoại trừ trường hợp khách hàng không phải hội viên xin gia hạn thời gian cập nhật HDC và có sự đồng ý của Giám đốc điều hành;
- HDC của Hội viên và khách khi xin cập nhật lại sẽ được CLB cập nhật lại từ đầu.
© 2022 TAM DAO GOLF AND RESORT - ALL RIGHTS RESERVED.