• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Phí thường niên

Thông báo về Quy định mức phí thường niên 2019 của Hội viên CLB Tam Đảo

 

Kính gửi Quý Hội viên,

Từ 01/01/2019, Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo sẽ áp dụng mức phí thường niên mới. Cụ thể như sau:

I - Quy định mức phí:

1.    Đối với các hội viên không chơi lần nào đến 05 (năm) lần/năm, mức phí thường niên là: 4.200.000đ/hội viên (tương đương 200$/hội viên), không phân biệt hội viên sở hữu thẻ cá nhân, thẻ gia đình (tính tổng số lần của cả hội viên chính và kết hợp) hay thẻ Công ty; 

2.   Hội viên chơi 6 lần đến 11 lần/năm: áp dụng mức phí 10.500.000đ/hội viên (tương đương 500$/hội viên); Hội viên sở hữu thẻ gia đình (tính tổng số lần của cả hội viên chính và kết hợp);

3.   Đối với các hội viên sở hữu thẻ cá nhân, thẻ Công ty, hội viên sở hữu thẻ gia đình (tính tổng số lần của cả hội viên chính và kết hợp) có số lần chơi từ 12 lần trở lên, không giới hạn số lần chơi trong năm, mức phí đóng như sau:

     + Hội viên sở hữu thẻ cá nhân, thẻ Công ty: 17.850.000đ/hội viên (tương đương 850$/hội viên).

     + Hội viên sở hữu thẻ gia đình: 31.500.000đ/gia đình (tương đương 1.500$/hội viên).

4.    Hội viên không nộp phí thường niên, sau 31/12/2019 Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo sẽ truất quyền hội viên.

II - Quy định về chính sách thu phí (Áp dụng đối với hội viên đăng ký chơi 12 lần/năm): 

Các hội viên tiến hành nộp phí sớm sẽ được áp dụng ở mức:

-    Nộp phí từ 01/01/2019 đến 31/03/2019: Giảm 10%

-    Nộp phí từ 01/04/2019 đến 30/06/2019: Giảm 7%

-    Nộp phí từ 01/07/2019 đến 30/09/2019: Giảm 5%Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335183

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554