• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Thông báo thay đổi giờ tee time mùa đông

Kính gửi: Quý hội viên và khách hàng!
Do điều kiện thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa đông nên Ban lãnh đạo Câu lạc bộ sân gôn Tam Đảo xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý hội viên và khách hàng về việc thay đổi lại giờ chơi kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 như sau:
1. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:
- Khung giờ sáng: từ 5h32’ đến 14h49’
- Khung giờ đèn đêm: từ 15h00’ đến 17h32’
2. Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước, giờ tee - time chia theo các khung giờ như sau:
- Khung giờ sáng: từ 5h32’ đến 7h48’
- Khung giờ trưa: từ 10h36’ đến 12h52’
- Khung giờ đèn đêm: từ 15h40’ đến 17h32’
Xin trân trọng kính báo!

 


Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335183

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554