• TAM DAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY

Quy định chung hội viên

QUY ĐỊNH CHUNG
Một Hội viên cá nhân là bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên
đã được Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo (Câu lạc bộ) chấp nhận đơn xin gia nhập Hội viên cá nhân.

A- QUY ĐỊNH VỀ THẺ HỘI VIÊN

Hội viên cá nhân
Một Hội viên cá nhân là bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên đã được Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo (Câu lạc bộ) chấp nhận đơn xin gia nhập Hội viên cá nhân.
Thẻ cá nhân - Thẻ do cá nhân người đó sở hữu. 
Vợ/Chồng và con của Hội viên (từ 8 tới 18 tuổi) được chấp nhận là Hội viên kết hợp.
Thẻ có Hội viên chính và Hội viên kết hợp (vợ/chồng, con Hội viên) được gọi là thẻ gia đình. 
Hội viên và Hội viên kết hợp được quyền sử dụng các tiện nghi của Câu lạc bộ phụ thuộc vào việc đăng ký trước và sự cho phép của chủ sở hữu.
Hội viên Công ty
Thẻ Công ty A: Công ty là người sở hữu 1 thẻ và chỉ định một cá nhân đứng tên trên thẻ;
Thẻ Công ty B: Công ty là người sở hữu 2 thẻ và chỉ định 2 cá nhân đứng tên trên thẻ;
Thẻ Công ty C: Công ty là người sở hữu 3 thẻ và chỉ định 3 cá nhân đứng tên trên thẻ;
Thẻ Công ty D: Công ty là người sở hữu 4 thẻ và chỉ định 4 cá nhân đứng tên trên thẻ;
Thẻ Công ty sẽ được tính phí bảo dưỡng sân cỏ tuỳ theo việc Công ty đăng ký với Câu lạc bộ theo hình thức cá nhân hay gia đình. Phí bảo dưỡng sân cỏ sẽ được tính riêng cho từng thẻ.
Trẻ em đi kèm sẽ được cho phép tham gia từ 8 đến 18 tuổi.
Người đăng ký trên thẻ Hội viên Công ty là người được Công ty sở hữu thẻ đó chỉ định.
Người đăng ký trên thẻ có thể được thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào, nếu Công ty sở hữu thẻ có yêu cầu bằng văn bản gửi cho phía Ban lãnh đạo Câu lạc bộ. Phía Công ty sở hữu thẻ sẽ phải trả một khoản phí chuyển đổi tên trên mỗi thẻ với trị giá bằng 1% của trị giá thẻ đó tại thời điểm chuyển tên cho Câu lạc bộ (Phí chuyển tên thẻ có thể thay đổi theo từng thời điểm).
Thẻ Công ty có thể chuyển nhượng cho một Công ty khác hoặc cho một cá nhân khác sau một năm kể từ ngày mua thẻ. Phí chuyển nhượng sẽ được phía Công ty trả cho Câu lạc bộ với mức bằng 10% giá trị của thẻ đó tại thời điểm chuyển nhượng.
Các quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên
Vợ/chồng và con của Hội viên (từ 8 đến 18 tuổi) được chấp nhận là Hội viên kết hợp.
Hội viên được miễn phí sân cỏ, được ưu tiên đặt giờ chơi. Hội viên được giảm giá khi sử dụng các tiện ích tại Câu lạc bộ.
Hội viên sẽ phải trả tiền phí gia nhập cho Câu lạc bộ trước khi tham gia vào Câu lạc bộ.
Câu lạc bộ sẽ cung cấp cho Hội viên thẻ hội viên sau khi Hội viên thanh toán hết phí gia nhập.
Hội viên phải xuất trình thẻ khi sử dụng Câu lạc bộ.
Hội viên sẽ phải luôn tuân theo nội quy, quy định và điều lệ của Câu lạc bộ do Ban lãnh đạo Câu lạc bộ đề ra. Những nội quy, quy định và điều lệ này sẽ được thay đổi cho thích hợp với từng thời điểm cụ thể.
Hội viên sẽ phải trả tất cả các chi phí liên quan khi sử dụng các dịch vụ và tiện ích của Câu lạc bộ, bao gồm phí bảo dưỡng sân cỏ thường niên trả đúng theo thời gian quy định và đúng theo hướng dẫn được đề ra theo chính sách của Câu lạc bộ.
Khi có khách mời đi cùng Hội viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của khách mời đó.
Mọi thông tin liên quan đến thẻ hội viên, xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh:
Địa chỉ: Phòng 604, tầng 6, toà D'Office, 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel:  (84- 24) 37152361
        (84-24) 37152362
Fax: (84-24) 37152360
-------------------------------------------------------------

B- QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT CHỖ CHƠI GOLF (BOOKING)

Quy định về đặt chỗ chơi golf đối với Hội viên – Booking Policy   
(Dành cho Quý hội viên và Quý khách)
Để Quý hội viên và Quý khách có những cuộc chơi golf hoàn hảo hơn cũng là giúp cho Ban điều hành sân golf Tam Đảo chủ động hơn trong việc sắp xếp giờ chơi golf, Ban điều hành sân golf Tam Đảo (Ban điều hành) xin gửi tới Quý vị “Quy định về đặt chỗ chơi golf ” (Bao gồm cả đặt chỗ chơi golf và đặt Caddie), như sau:
I.    Thủ tục:
Tất cả các yêu cầu đặt chỗ chơi golf tại sân golf Tam Đảo của Quý vị phải thông qua Bộ phận đặt chỗ;
Nhân viên nhận đặt chỗ chơi golf được gọi tắt là Nhân viên phụ trách đặt chỗ;
Tất cả thông tin đặt chỗ chơi golf của Quý vị đều được ghi chép đầy đủ vào phần mềm bởi Nhân viên phụ trách đặt chỗ. Đồng thời sẽ được theo dõi bởi Trưởng bộ phận Lễ tân;
Đề nghị Quý vị vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc đặt chỗ chơi golf của mình như: Ngày chơi, giờ chơi, số lượng golf thủ, tên của từng golf thủ, loại khách (Hội viên hay Không hội viên), số Caddie muốn đặt (nếu có), thông tin liên lạc và các yêu cầu khác (nếu có).
LƯU Ý:
-    Nếu Ban điều hành sân hoặc bất kỳ cán bộ, nhân viên bộ phận khác nhận đặt chỗ chơi từ phía Quý khách thì bắt buộc phải thông báo đầy đủ về Bộ phận đặt chỗ.
II.     Phương thức:
-    Quý vị có thể đặt chỗ chơi golf bằng một trong những phương thức sau:
1.    Gọi điện thoại trực tiếp:
Quý vị có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại:  - 
02113 896 554 hoặc 02113 883 999 - để đặt chỗ chơi golf; 
Quý vị có quyền yêu cầu Nhân viên phụ trách đặt chỗ gửi fax hoặc e-mail xác nhận lại.
2.    Đặt chỗ qua Fax:
Quý vị có thể gửi Fax về số: - 02113537141 – để yêu cầu đặt chỗ chơi golf. Quý vị sẽ nhận được xác nhận bằng fax nếu không có yêu cầu khác;
Quý vị cũng có quyền yêu cầu nhận xác nhận bằng e-mail.
3.    Đặt chỗ qua e-mail:
Quý vị có thể gửi về địa chỉ của Bộ phận Booking: bookingdept@tamdaogolf.com hoặc đặt chỗ chơi golf trên trang web của Câu lạc bộ sân solf Tam Đảo - tamdaogolf.com Quý vị sẽ nhận được xác nhận qua e-mail nếu không có yêu cầu khác; 
Quý vị cũng có quyền yêu cầu nhận xác nhận bằng fax.
III.    Quy định chung:
-  Tee-time: từ 5h 00’ (đối với các ngày từ thứ Ba đến Chủ nhật), riêng đối với ngày thứ Hai giờ Tee–time sẽ bắt đầu từ 10h 00’. Thời gian tee-time có thể được thay đổi theo đặc điểm thời tiết các mùa trong năm và sẽ được thông báo trên website của Câu lạc bộ;
-  Công suất tối đa của sân golf: 36 nhóm/01 buổi;
-  Ghép nhóm: Các nhóm chơi golf không đủ 04 người đều phải tuân thủ hình thức ghép (thêm) khách của Câu lạc bộ (CLB) sân golf Tam Đảo;
-   Đặt chỗ chơi golf: Mọi Hội viên của CLB sân golf Tam Đảo đều có quyền ưu tiên trong việc đặt chỗ chơi golf (Booking) và quyền ưu tiên cao nhất đối với người booking sớm nhất là trước ngày chơi golf 07 ngày;
-   Hủy đặt chỗ chơi golf: Hội viên muốn hủy đặt chỗ chơi golf đều phải thông báo trước 24h (so với giờ Tee-time của lần chơi muốn hủy); Nếu không sẽ bị coi là vi phạm quy định về đặt chỗ. Việc đặt chỗ của Quý vị sẽ được ghi chép ngay vào phần mềm của Bộ phận đặt chỗ chơi golf và thông tin kịp thời đến tất cả các bộ phận liên quan;
-   Vì điều kiện thực tế không cho phép, Câu lạc bộ không thể phục vụ khi Quý vị đặt chỗ chơi golf hoặc đặt Caddie trong thời gian dài (dài hơn 07 ngày);
-   Ban điều hành sân golf Tam Đảo có trách nhiệm thực hiện đúng thông tin đặt chỗ của Quý vị khi việc đặt chỗ đó đã được xác nhận;
-  Quý vị khi nhận được xác nhận từ Bộ phận đặt chỗ cũng sẽ có trách nhiệm với booking của mình. Nếu có bất kỳ thông tin thay đổi nào thì phải báo lại với Bộ phận đặt chỗ;
-   Các hình thức vi phạm Quy định về Booking bao gồm:
Đặt chỗ mà không đến chơi (No show at all);
Đặt chỗ mà số lượng khách đến chơi ít hơn so với số lượng khách đã đặt (Not show enough);
Đặt chỗ mà đến chơi muộn hơn so với giờ đã đặt (Show late);
Đặt chỗ mà báo hủy muộn (báo hủy sau 24 tiếng trước giờ đã đặt) (Cancel late).
-    Nếu Quý vị vi phạm quy định đặt chỗ trên, Ban điều hành sân golf Tam Đảo sẽ buộc phải có những hình thức điều chỉnh, như sau:
Vi phạm lần thứ 1: Gửi thư nhắc nhở;
Vi phạm lần thứ 2: Gửi thư nhắc nhở và hạn chế đặt chỗ trong vòng 03 (ba) tháng kể từ lần vi phạm này;
Vi phạm lần thứ 3: Gửi thư nhắc nhở, giữ nguyên thời hạn hạn chế đặt chỗ (nếu còn ở lần trước đó), phạt bằng tiền 50% phí chơi golf của những khách đã không đến;
Vi phạm lần thứ 4: Gửi thư nhắc nhở và phạt bằng 100% phí chơi golf của những khách đã không đến, từ chối đặt chỗ trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ lần vi phạm này;
-    Ban điều hành sân golf Tam Đảo được quyền giải quyết đối với một số trường hợp đặc biệt.
--------------------------------------------------------
C- QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH CHƠI GOLF ĐÊM

(Quy định này có thể được thay đổi, chỉnh sửa bất kỳ lúc nào dựa vào điều kiện thực tế của CLB)
1.    Giờ tee time: Sẽ bắt đầu từ 15h00 đến 18h12 (giờ tee time có thể sẽ được thay đổi theo mùa). Khách chơi Golf đêm là toàn bộ khách tee off trong khoảng thời gian trên;
2.    Tất cả khách chơi đều phải đặt giờ tee time và được xác nhận trước tại bộ phận đặt chỗ của CLB;
3.    Hội viên sẽ được ưu tiên đặt chỗ;
4.    Quy định booking: theo quy định booking chung của CLB (tham khảo tại: http://tamdaogolf.com)
5.    Chơi golf đêm sẽ được phục vụ vào tất cả các ngày trong tuần;
6.    Giờ tắt đèn trên sân muộn nhất: 23h15 (bao gồm 15 phút dành cho di chuyển về CLB; giờ đóng cửa CLB: 23h30 (nếu muộn hơn phải được sự đồng ý của Giám đốc điều hành);
7.    CLB sẽ mở cửa nhà hàng để phục vụ nhu cầu của khách hàng đến khi hết giờ đèn và sẽ nhận yêu cầu đồ ăn muộn nhất trước 22h00 (các Kiost sẽ phục vụ đến 22h00);
8.    Trong trường hợp có sự cố mất điện:
-    Khách hàng sẽ dừng chơi và chờ tại chỗ tối đa 15 phút, hệ thống điện sẽ có trở lại và khách hàng sẽ tiếp tục cuộc chơi. Thời gian chờ điện đó sẽ không tính vào tổng thời gian chơi golf của Quý khách. Khi đó, CLB sẽ kéo dài thời gian tắt đèn để Quý khách có thể kết thúc cuộc chơi.
-    Trong trường hợp xấu nhất, sự cố về điện không thể khắc phục được, khách hàng sẽ di chuyển về CLB theo sự hướng dẫn của nhân viên điều hành sân và kết thúc cuộc chơi. Lúc này, giá chơi sẽ tính như sau:
+ Khi khách chơi từ 1 đến 3 hố - miễn phí;
+ Khi khách chơi từ 4 hố đến hết 12 hố - tính giá 9;
+ Khi khách chơi từ 13 đến hết 18 hố - tính giá 18 hố.
9.     Trong trường hợp vì những lý do cá nhân (đến muộn giờ tee time, cuộc chơi bị gián đoạn, khách chơi quá thời gian quy định...)  mà khách không thể kết thúc vòng chơi của mình trước 23h00 thì CLB sẽ không chịu trách nhiệm;
10.     Tất cả khách đánh đèn sẽ được yêu cầu sử dụng xe điện;
11.     Đối với những khách không chơi golf đêm, khi đang chơi trên sân nhưng do điều kiện thời tiết thì có thể được phép kết thúc những hố cuối dưới ánh đèn nếu có sự đồng ý của Giám đốc điều hành;
12.     Các quy định khác áp dụng theo quy định chung của CLB. 


BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GOLF TAM ĐẢO


 Home

Tam đảo golf

Membership Consultant: 024 37152361 | 098 1335185
Sales  & Marketing: 098 2301187 | 098 1335183

Booking: 0211 6519999 | 0211 3896554